Sākums
  Ziņas
  Video
  Karte
 
 
main_foto
 
 


 
Esiet  sveicināti

Augstrozes ev. lut. baznīcas
 
mājas lapā!
 

 PAZIŅOJUMS

Visām LELB draudzēm tiek mainīts draudzes nosaukums. Turpmāk mūsu draudzei tas būs - 

 
LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS AUGSTROZES DRAUDZE.Šo pilno nosaukumu lietosim arī veicot gada ziedojumu draudzes kontā. 

Rekvizīti:
LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS AUGSTROZES DRAUDZE
Reģ.nr.   90000508224
Konta Nr.: LV09UNLA0050002611638
      
 
  
Ziedojumi. Baznīcas dzīve nav iespējama bez ziedojumiem, tādēļ Augstrozes draudze ir ļoti pateicīga ikvienam ziedotājam, kas atbalsta tās ikdienas darbu.

Gadskārtējais ziedojums. Baznīcas kārtība nosaka, ka draudzes loceklis vismaz vienu reizi gadā ziedojumu maksā kā draudzes locekļa ikgadējo ziedojumu. Ikgadējais ziedojums no citiem ziedojumiem atšķiras ar to, ka tas ir maksātāju identificējošs ziedojums, un to veic bankā ar pārskaitījumu draudzes kontā vai personīgi draudzes kancelejā.

Ziedojuma maksājuma rekvizīti:
Saņēmējs:  

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS AUGSTROZES DRAUDZE
Konts: LV09UNLA0050002611638 (SEB bankā)
Reģistrācijas numurs: 90000508224
Informācija saņēmējam: “gadskārtējais ziedojums” 

 
← Atpakaļ