Sākums
  Ziņas
  Video
  Karte
 
 
main_foto
 
 


 
Esiet  sveicināti

Augstrozes ev. lut. baznīcas
 
mājas lapā!
 Par iespējām dalībai dievkalpojumos un saņemt Sv. Vakarēdienu Augstrozes draudzē laikā no 15.11.2021.– 11.01.2022.

No šīs svētdienas (21.11.) tiek atsākti dievkalpojumi plkst.11.00.
Dalībai dievkalpojumos klātienē noteikti šādi ierobežojumi:

•   Saskaņā ar noteikumiem, kas paredz vienai personai nodrošināt ne mazāk kā 15m2 no publiski pieejamo telpu platības, vienlaicīgi baznīcā drīkst atrasties 20 cilvēki.

•   Piedalīšanās dievkalpojumā klātienē personām ar sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas pret Covid-19 vai vīrusa pārslimošanas faktu un bērniem līdz 12 gadu vecumam (līdzi ņemams arī personu apliecinošs dokuments)

•   Pēc dievkalpojuma no 12:00 – 12:30 ikvienam (neatkarīgi no imunizācijas statusa) ir iespēja individuāli apmeklēt baznīcu un saņemt Sv. Vakarēdienu.
12:00 notiks īss svētbrīdis ar kopīgu grēksūdzes lūgšanu, absolūciju, attiecīgās dienas Evaņģēlija lasījumu, Sv. Vakarēdiena izdalīšanu. Laiks, kas paredzēts individuālajam apmeklējumam - 15 min.

•   Paliek spēkā arī līdz šim noteiktās prasības: pareizi jālieto sejas maska, jāietur 2 m distance un, ienākot dievnamā, jādezinficē rokas. Apsverot iespēju doties uz baznīcu, vispirms pārliecinieties, ka jums nav slimības pazīmju – paaugstinātas temperatūras, klepus, iesnu, galvassāpju u.c.

Vēlamies izmantot visas atļautās iespējas šajā laikā, lai kalpotu visiem cilvēkiem. No sirds novēlam pilnīgā mierā pielāgoties esošajiem apstākļiem un ievērot epidemioloģiskos noteikumus, kas skar arī mūsu draudzes kalpošanu. Aicinām uz sapratni un tuvākmīlestību šajā sarežģītajā laikā! 


Dieva svētību vēlot,
Augstrozes draudzes valde      
 
  
Ziedojumi. Baznīcas dzīve nav iespējama bez ziedojumiem, tādēļ Augstrozes draudze ir ļoti pateicīga ikvienam ziedotājam, kas atbalsta tās ikdienas darbu.

Gadskārtējais ziedojums. Baznīcas kārtība nosaka, ka draudzes loceklis vismaz vienu reizi gadā ziedojumu maksā kā draudzes locekļa ikgadējo ziedojumu. Ikgadējais ziedojums no citiem ziedojumiem atšķiras ar to, ka tas ir maksātāju identificējošs ziedojums, un to veic bankā ar pārskaitījumu draudzes kontā vai personīgi draudzes kancelejā. Ziedojuma maksājuma rekvizīti: Saņēmējs: Augstrozes evaņģēliski luteriskā draudze Konts: LV09UNLA0050002611638 (SEB bankā) Reģistrācijas numurs: 90000508224 Informācija saņēmējam: “gadskārtējais ziedojums” 
← Atpakaļ