Sākums
  Ziņas
  Video
  Karte
 
 
main_foto
 
 


 
Esiet  sveicināti

Augstrozes ev. lut. baznīcas
 
mājas lapā!
 
 
Svarīgs paziņojums!


Dievkalpojumi Augstrozes ev. lut baznīcā ir atcelti līdz

š.g. 14.aprīlim!
      
 
  


Mīļie Augstrozes draudzes cilvēki, māsas un brāļi!

Esam noskumuši, ka nevaram būt kopā svētdienās, kā ierasts, bet paraudzīsimies uz šo laiku kā mums dotu iespēju.

Mēs zinām, ka lielā troksnī mēs nesadzirdam klusas skaņas. Mūsu dzīve pārvērtusies lielā troksnī, mēs dzirdam to, kas bļauj visskaļāk… Tikai tad, kad troksnis norimst, kad pamazām iestājas klusums, mēs kļūstam vērīgi.

Arī dabā, tikai klusumā, sadzirdam putnu balsis, urdziņu čalošanu, lapu čaboņu, klusus soļus.

Šorīt, kā ierasts 11:00 biju Augstrozes baznīcā, nostājos uz lieveņa un klausījos dzērvju priecīgajās klaigās aiz baznīcas dīķa. Dzērves esot atlidojušas jau pirms divām nedēļām, bet man nebija laika tās sadzirdēt. Klusums dažkārt pasaka daudz vairāk par skaļu un nemierīgu dzīvi.

Dievs mūsu dzīvē nāk klusiem un mierīgiem soļiem, mēs bieži tos nesadzirdam, aizskrienam Dievam garām.

Norimsim, ieklausīsimies, būsim kopā ar saviem mīļajiem, būsim vienoti lūgšanās, meklēsim pēc Dieva Vārda un tā izpratnes.

Es lūgšos par Jums. Ja sirds ir pilna vai vienkārši gribas parunāties, es gaidīšu Jūsu zvanu. Meklēsim kopīgi ceļu uz sirdsmieru un Dieva klātbūtni.


Jūsu Ivanda Ceijere


 
ZiedojumiBaznīcas dzīve nav iespējama bez ziedojumiem, tādēļ Augstrozes draudze ir ļoti pateicīga ikvienam ziedotājam, kas atbalsta tās ikdienas darbu.
Gadskārtējais ziedojumsBaznīcas kārtība nosaka, ka draudzes loceklis vismaz vienu reizi gadā ziedojumu maksā kā draudzes locekļa ikgadējo ziedojumu. Ikgadējais ziedojums no citiem ziedojumiem atšķiras ar to, ka tas ir maksātāju identificējošs ziedojums, un to veic bankā ar pārskaitījumu draudzes kontā vai personīgi draudzes kancelejā. Ziedojuma maksājuma rekvizīti: Saņēmējs: Augstrozes evaņģēliski luteriskā draudze Konts: LV09UNLA0050002611638 (SEB bankā) Reģistrācijas numurs: 90000508224 Informācija saņēmējam: “gadskārtējais ziedojums” 
← Atpakaļ