Sākums
  Ziņas
  Video
  Karte
 
 
main_foto
 
 


Esiet
 sveicināti


Augstrozes ev. lut. baznīcas
 
mājas lapā!


 
 


 
  Paldies visiem, kuri piedalījās lapu grābšanas talkā! Fotogalerija pieejama šeit.
 


 


Š.g. 30.septembrī, dievkalpojumā pie mums viesojās mācītājas no Vācijas, Hannoveres.
 
 

Ziedojumi
Baznīcas dzīve nav iespējama bez ziedojumiem, tādēļ Augstrozes draudze ir ļoti pateicīga ikvienam ziedotājam, kas atbalsta tās ikdienas darbu.

Gadskārtējais ziedojums
Baznīcas kārtība nosaka, ka draudzes loceklis vismaz vienu reizi gadā ziedojumu maksā kā draudzes locekļa ikgadējo ziedojumu. Ikgadējais ziedojums no citiem ziedojumiem atšķiras ar to, ka tas ir maksātāju identificējošs ziedojums, un to veic bankā ar pārskaitījumu draudzes kontā vai personīgi draudzes kancelejā.
Ziedojuma maksājuma rekvizīti:
Saņēmējs: Augstrozes evaņģēliski luteriskā draudze
Konts: LV09UNLA0050002611638 (SEB bankā)
Reģistrācijas numurs: 90000508224
Informācija saņēmējam: “gadskārtējais ziedojums”
 
← Atpakaļ