Sākums
  Ziņas
  Video
  Karte
 
 
main_foto
 
 


 
Esiet  sveicināti

Augstrozes ev. lut. baznīcas
 
mājas lapā!
 Arhibīskapa vēstījums 2021. gada Lieldienās
 
 

Kristus ir augšāmcēlies! Ar šo lielo un nozīmīgo notikumu es mūs visus sirsnīgi apsveicu! Zaļās ceturtdienas vakarā Jēzus ar mācekļiem svinēja Pashas svētkus. Tad, pateicības dziesmu dziedājuši, viņi izgāja uz Eļļas kalnu. Mēģiniet stādīties priekšā – mirkli pirms katastrofas – ko Jēzus darīja? Kopā ar mācekļiem dziedāja pateicības dziesmas! Mācekļi priecīgi dziedāja līdzi, jo viņi nezināja, kas tūlīt notiks. Bet Jēzus zināja! Viņa vaigam vajadzēja būt nāves baiļu nomāktam. Tomēr viņš kopā ar draugiem dziedāja par glābšanu, kuru Dievs savai tautai bija sagādājis pirms gadu simtiem.
 
Lai sastaptu to, kas notiek tajā brīdī, nepietiek ar atmiņām par seniem notikumiem. Jēzus zināja, ka trešajā dienā Tēvs viņu piecels no kapa varenā spēkā, kas pārspēj katru saprašanu. Nebūs vairs baiļu, ne asins sviedru, ne ciešanu. Nāve būs aprīta uzvarā. Ellei tiks izrauts dzelonis. Dažas stundas pirms moku ceļa Jēzus dziedāja pateicības dziesmu, jo viņš zināja.
 
Mācekļi no svētku noskaņas tika izrauti spēji un skarbi. Dzīves īstenība apklusināja viņu dziesmu un izklīdināja tos pa malu malām. Taču Lieldienu rītā viņu dzīvē ienāca Augšāmceltais. Nē, uzreiz viņi nesvinēja. Vispirms viņi pārbijās, domājot, ka redz spoku. Tikai tad, kad tie viņu pazina, kad pieskārās viņa brūcēm – tad viņus sagrāba Lieldienu prieks. Kad pēc tam viņiem pašiem bija jāpiedzīvo līdzīgs gals, tas nespēja viņus apturēt un izklīdināt, jo nu arī viņi zināja.
 
Lieldienu dievkalpojumā, nē – katrā dievkalpojumā mēs sapulcējamies kā mācekļi ap Jēzu. “Mūsu Kungs Jēzus Kristus tanī naktī, kad viņš tapa nodots…” Katrā dievkalpojumā atskan vārdi, kas padara to pašu notikumu klātesošu. Katrā dievkalpojumā mēs dziedam pateicības dziesmu tāpat, kā kopā ar Jēzu dziedāja pirmie mācekļi. Un mirkli vēlāk viņš lauž ar mums maizi tāpat kā ceļā uz Emmausu. Tas viss notiek tādēļ, lai mēs viņu pazītu un pieskartos viņa brūcēm. Lai arī mēs zinātu. Lai mēs droši zinātu un lai mūs sagrābtu augšāmcelšanās prieks.
 
Jau veselu gadu dzīves īstenība mēģina mūs kā Kristus draudzi izklīdināt. Padarīt dievkalpojumus par senu notikumu atmiņām un augšāmcelto Kristu par tādu kā rēgu. Neļausim tam notikt! Pretosimies tam savā sirdī un garā! Neļausim atdzist ilgām reiz atkal dievkalpojumā satikties ar dzīvo Kristu, lauzt maizi ar viņu un mācekļu pulkā dziedāt pateicības dziesmu. Lai vienmēr zinātu.
 
Turēties pie Kristus, pie viņa baznīcas un dievkalpošanas ir tas, kā sveikt viņa augšāmcelšanos. Lai jums dzīvas un spēkpilnas Lieldienas!
 
 
Sirsnībā jūsu -
+ Jānis
Rīgas arhibīskaps 
  Informējam, ka mūsu baznīcā ir atsākti dievkalpojumi. Turpmāk tie notiks katru svētdienu plkst.11.00 kā parasti.

Lūdzam izvērtēt iespējamos riskus un ņemt vērā  noteiktos ierobežojumus un rekomendācijas.
 
 
 

      
 
  


 
Ziedojumi. Baznīcas dzīve nav iespējama bez ziedojumiem, tādēļ Augstrozes draudze ir ļoti pateicīga ikvienam ziedotājam, kas atbalsta tās ikdienas darbu.

Gadskārtējais ziedojums. Baznīcas kārtība nosaka, ka draudzes loceklis vismaz vienu reizi gadā ziedojumu maksā kā draudzes locekļa ikgadējo ziedojumu. Ikgadējais ziedojums no citiem ziedojumiem atšķiras ar to, ka tas ir maksātāju identificējošs ziedojums, un to veic bankā ar pārskaitījumu draudzes kontā vai personīgi draudzes kancelejā. Ziedojuma maksājuma rekvizīti: Saņēmējs: Augstrozes evaņģēliski luteriskā draudze Konts: LV09UNLA0050002611638 (SEB bankā) Reģistrācijas numurs: 90000508224 Informācija saņēmējam: “gadskārtējais ziedojums” 
← Atpakaļ