Sākums
  Ziņas
  Video
  Karte
 
 
main_foto
 
 


 
Esiet  sveicināti

Augstrozes ev. lut. baznīcas
 
mājas lapā!
 
 
 
  
 
Informējam, ka mūsu baznīcā 17.maijā plkst. 11.00 notiks dievkalpojums. Turpmāk dievkalpojumi notiks katru svētdienu plkst.11.00.

Ārkārtas situācijas laikā, lūdzam izvērtēt iespējamos riskus, aicinām sekot baznīcas notikumiem attālināti mūsu mājas lapā.
Tāpat aicinām ņemt vērā ārkārtas stāvokļa laikā noteiktos ierobežojumus un rekomendācijas.
 
 
 

      
 
  


 
Ziedojumi. Baznīcas dzīve nav iespējama bez ziedojumiem, tādēļ Augstrozes draudze ir ļoti pateicīga ikvienam ziedotājam, kas atbalsta tās ikdienas darbu.

Gadskārtējais ziedojums. Baznīcas kārtība nosaka, ka draudzes loceklis vismaz vienu reizi gadā ziedojumu maksā kā draudzes locekļa ikgadējo ziedojumu. Ikgadējais ziedojums no citiem ziedojumiem atšķiras ar to, ka tas ir maksātāju identificējošs ziedojums, un to veic bankā ar pārskaitījumu draudzes kontā vai personīgi draudzes kancelejā. Ziedojuma maksājuma rekvizīti: Saņēmējs: Augstrozes evaņģēliski luteriskā draudze Konts: LV09UNLA0050002611638 (SEB bankā) Reģistrācijas numurs: 90000508224 Informācija saņēmējam: “gadskārtējais ziedojums” 
← Atpakaļ