Sākums
  Ziņas
  Video
  Karte
 
 
main_foto
 
 

Iesvētības

   Iesvētības ir baznīcas iedibināts svinīgs rituāls, kurā kristītais pēc Baznīcas mācības iepazīšanas iesvētes apmācībās apliecina savu ticību, tiek uzņemts par pilntiesīgu draudzes locekli un tiek pielaists pie Svētā Vakarēdiena saņemšanas. Pēc LELB kārtības var tikt iesvētīti arī pilngadību nesasnieguši jaunieši.

    Ar kristībām kristījamais tiek uzņemts par Kristus Baznīcas locekli. Ar iesvētībām iepriekš kristītais tiek pielaists pie Svētā Vakarēdiena. Tikai iesvētītiem Baznīcas locekļiem ir tiesības tikt pieaicinātiem par krustvecākiem kristībās.
 


     Lai pieteiktos Iesvētes mācībām, lūdzu aizpildīt pieteikšanās anketu un to nodot Augstrozes baznīcas draudzes kancelejā pēc dievkalpojuma vai nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi info@augstrozesbaznica.lv


Anketa pieejama šeit:Mārtiņa Lutera Mazais katehismsIesvētes lekciju video:


1.nodarbības lekciju video

2.nodarbības lekciju video

3.nodarbības lekciju video

4.nodarbības lekciju video

5.nodarbības lekciju video


6.nodarbības lekciju video

7.nodarbības lekciju video

8.nodarbības lekciju video

9.nodarbības lekciju video


10.nodarbības lekciju video

12.nodarbības lekciju video

 
← Atpakaļ