Sākums
  Ziņas
  Video
  Karte
 
 
main_foto
 
 

Kristības

   Kristība ir Jēzus Kristus iedibināts sakraments, kurā Dievs tiem, kas tic uz Kristu, dāvā garīgu jaunpiedzimšanu, izglābšanu no soda par mūsu grēkiem, augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvību. Jēzus par Kristību saka: “Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet, kas netic, tiks pazudināts” (Mk 16:16). Pateicoties Kristībai mēs kļūstam par kristiešiem un Dieva veidotās kopības – Kristus Baznīcas – locekļiem.

   Vest savus bērnus pie kristības ir kristīgu vecāku pienākums Luteriskajā Baznīcā. Pievedot pie kristības bērnu, viņa vecāki un krustvecāki Dieva un draudzes priekšā apsola bērnu audzināt kristīgajā ticībā. Lai vecāki un krustvecāki spētu šo solījumu dot, viņiem jābūt gan kristītiem, gan iesvētītiem, gan arī jāpieder draudzei (jābūt draudzes locekļiem).
   Lai pieteiktos Kristībām, lūdzu aizpildīt pieteikšanās anketu un to nodot Augstrozes baznīcas draudzes kancelejā pēc dievkalpojuma vai nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: ivandaceijere@tvnet.lv vai info@augstrozesbaznica.lv
Anketa pieejama šeit:
 
← Atpakaļ